Mogelijk 'visionaire' Troonrede

Prinsjesdag zou er volgend jaar wel eens anders uit kunnen zien. Het kabinet overweegt sterk de Miljoenennota en alle bijgaande stukken al op de vrijdag voor Prinsjesdag vrij te geven, zo liet vicepremier Wouter Bos (PvdA) gisteren na de ministerraad doorschemeren. Het wachten is op een advies van de Eerste en Tweede Kamer.

De afgelopen jaren is het zogeheten Prinsjesdagembargo onder druk komen te staan. De stukken werden onder embargo, onder geheimhouding dus, aan Kamerleden en journalisten op vrijdag verstrekt zodat zij zich goed konden voorbereiden. NRC Handelsblad weigerde de laatste jaren de voorwaarde van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) te ondertekenen dat er ook niet gepubliceerd mag worden als er informatie uitlekt. Dit is gangbaar bij embargoregelingen. NRC Handelsblad publiceerde vorig jaar de zaterdag voor Prinsjesdag uitgebreid over de Miljoenennota. Andere media mochten er van de RVD toen niet over schrijven.

Het kabinet denkt aan twee varianten: alles op vrijdag vrijgeven of alles op de middag van Prinsjesdag publiceren. Bos liet merken dat hij een voorkeur heeft voor de eerste optie, omdat Kamerleden zich dan beter kunnen voorbereiden op de Algemene Beschouwingen, het politieke debat in de dagen er na.

Maar met die variant verandert het karakter van Prinsjesdag. De koningin is dan niet meer degene die de kabinetsplannen voor het jaar erna onthult. Op vragen of de koningin het er wel of niet mee eens is, ging Bos niet in.

Bos zei wel dat zijn voorkeursvariant andere eisen aan de Troonrede stelt. „Die moet dan niet meer een opsomming van beleid zijn, maar een visionair verhaal over wat er aan de hand is in de samenleving.” Na het zomerreces neemt het kabinet een besluit.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Embargo troonrede

In het bericht Mogelijk ‘visionaire’ troonrede (11 juli, pagina 3) stond: ‘NRC Handelsblad weigerde de laatste jaren de voorwaarde van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) te ondertekenen dat er ook niet gepubliceerd mag worden als er informatie uitlekt. Dit is gangbaar bij embargoregelingen.’ Hier is bedoeld dat media meestal publiceren zodra informatie uitlekt of het embargo wordt geschonden.