Marcouch

Na het lezen van het interview met mijnheer Marcouch ben ik vervuld met respect voor hem. Ik ben u dankbaar dat u dit artikel zo in `t oog springend gepubliceerd heeft.

Reacties (maximaal 250 woorden) naar aanleiding van artikelen in NRC Weekblad kunt u, vóór woensdag 12 uur, mailen naar weekblad@nrc.nl of sturen naar postbus 8987, 3009 TH Rotterdam. De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten.

    • M.C.W. van Hoeckel