klik@nrc.nl

klik@nrc.nl Erik van Gool, Vijfhuizen ‘Dit jaar een lang gekoesterde wens vervuld; een volkstuin. Vol goede moed gespit en spits- en spruitkool gezaaid. Eerst geteisterd door slakken vervolgens belaagd door rupsen. Omdat mijn hart ook niet van steen is besloten de spruitkool aan de rupsen te offeren zodat mijn zoon, na de nodige educatie, een witte wolk koolwitjes (Pieris brassicae) kan bevrijden. Vlak voor het verpoppen echter een Herodes-moment: de rupsen worden van binnenuit opengevreten door andere larven. Ze zijn enige tijd geleden blijkbaar ook ontdekt door een sluipwesp (waarschijnlijk Cotesia glomerata). Ook leerzaam, maar bij het loslaten straks minder spectaculair.’
    • Erik van Gool