Geithner wil derivatenhandel hard aanpakken

De Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner heeft gisteren maatregelen voorgesteld, waardoor grote derivatenhandelaren als de zakenbanken JP Morgan Chase en Goldman Sachs onder veel strenger toezicht zullen komen.

In een verklaring voor twee commissies in het Congres zei Geithner dat iedereen die buiten de beurzen om in deze producten handelt aan veel strenge kapitaaleisen onderworpen zal worden, meer reserves zal moeten aanhouden, met meer toezicht en regels te maken zal krijgen en meer en beter gedrag zal moeten vertonen. Geithner gaf daarmee impliciet toe dat in het verleden er veel te weinig controle is geweest op de handel in deze producten, die als belangrijke veroorzakers van de internationale financiële crisis worden gezien.

De voorstellen zijn onderdeel van de plannen van de regering van president Obama om het financiële systeem drastisch te hervormen. Geithner benadrukte dat de aanpak van de derivatenhandel snel moet gebeuren, voordat de prikkel om dat te doen weer wegvalt als financiële markten zich herstellen.

In de VS hebben vier banken meer dan 90 procent van de derivatenmarkten in handen. Dat zijn JP Morgan Chase, Bank of Amercia, Citigroup en Goldman Sachs. Geithner zei in het Congres dat het huidige systeem de financiële instellingen toestaat om grote hoeveelheden derivaten te verhandelen, zonder dat ze voldoende kapitaal aanhouden om aan eventuele verplichtingen te kunnen voldoen.

„Onze plannen moeten marktmanipulatie, fraude en ander misbruik voorkomen door volledige informatie te geven aan toezichthouders over wat er in de onderhandse markten gebeurt” , zei hij. (Reuters)