Bos betreurt geringe greep op banken

Het kabinet wil dat banken zich verantwoordelijker gedragen. Maar minister Bos (Financiën) erkent dat hij de middelen niet heeft om dat af te dwingen.

In een vraaggesprek met deze krant zegt Bos „zeer gefrustreerd” te zijn dat hij voor de belangrijkste wijzigingen in de financiële sector afhankelijk is van Brussel en Bazel. Gistermiddag stuurde Bos namens het kabinet een ‘visie op de toekomst van de financiële sector’ naar de Tweede Kamer. Veel van de daarin voorgestelde maatregelen om banken minder risicovol en kleiner te maken, kunnen alleen in internationaal verband worden genomen. Verder wil het kabinet een Nederlandse gedragscode voor de banken wettelijk verankeren.

Het kabinet stapt af van het verregaande idee om banken in de toekomst te verdelen in spaarbanken en durfbanken. Bos toonde zich daar eerder gecharmeerd van. Volgens de minister blijkt dat plan bij nadere studie praktisch en juridisch niet uitvoerbaar. Hij zegt zeer teleurgesteld te zijn dat een splitsing tussen veilige en minder veilige banken in de praktijk onmogelijk blijkt.

Bos vindt dat De Nederlandsche Bank banken tot sterkere balansverhoudingen moet dwingen als internationale afspraken hierover te lang op zich laten wachten. Hij volgt daarmee de lijn van EU-lidstaten Spanje en het Verenigd Koninkrijk die strengere normen aan hun banken (willen) opleggen dan door het Bazelse comité, het internationale platform van centrale banken, wordt voorgeschreven. DNB-president Nout Wellink is voorzitter van dat comité.

„Wij kunnen het ons niet permitteren om te zeggen dat we niet strenger dan de rest kunnen zijn”, zegt Bos over de situatie waarin nieuwe kapitaaleisen te lang op zich laten wachten. „Dan zijn ze bij mij echt aan het verkeerde adres.”

Het kabinet wil ook het depositogarantiestelsel veranderen. Niet langer zullen andere banken achteraf opdraaien voor de compensatie van spaarders van een bank die failliet is gegaan. In de toekomst zullen banken periodiek een premie afdragen aan een noodfonds, waaruit spaarders gecompenseerd kunnen worden. Hoe risicovoller de bank met spaargelden omgaat, hoe hoger de premie zal zijn.

Interview Bos: pagina 17

    • Daan van Lent
    • Jeroen Wester