660 miljoen voor bodemsanering

Het kabinet trekt de komende vijf jaar 660 miljoen euro uit voor het opruimen van vervuilde plekken in de grond. Eerst worden de meest verontreinigde locaties aangepakt, die een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Dat heeft het kabinet afgesproken met gemeenten, provincies en waterschappen. In Nederland zijn 14.000 vervuilde plekken die gereinigd moeten worden, vaak op plaatsen waar vroeger garages en fabrieken stonden. Daarvan moeten er in elk geval 1.800 worden aangepakt.