1 miljard voor deeltijd-WW

Het kabinet vernieuwt de regeling voor deeltijd-WW waarbij het budget wordt verhoogd naar 1 miljard euro. Bedrijven kunnen binnenkort tegen strengere voorwaarden weer aanspraak maken op de regeling.

Dat heeft minister Donner (Sociale Zaken, CDA) gisteren bekendgemaakt na afloop van de laatste ministerraad voor het zomerreces.

Met hulp van de deeltijd-WW kunnen Nederlandse ondernemingen makkelijker personeel in dienst houden. Veel bedrijven maakten van dat aanbod gebruik. De huidige regeling is stilgelegd omdat het budget van 375 miljoen euro was bereikt. De Tweede Kamer drong aan op voortzetting van het regime met strengere eisen.

Het is nog onduidelijk waar minister Donner het geld vandaan haalt. Hij stelt dat er „voldoende aanleiding is om erop te vertrouwen dat het kabinet het benodigde extra geld vindt”.

Donner zou nog 250 miljoen euro op zijn eigen begroting zoeken en studeren op bezuinigingen op reïntegratie, de regeling waarbij werklozen begeleiding en scholing krijgen om weer op de arbeidsmarkt te komen. De PvdA is een groot voorstander voor het behoud van deze regeling.

Donner zei dat de nieuwe deeltijd-WW, met aangepaste eisen, volgende week publiek wordt gemaakt. Wanneer nieuwe verzoeken kunnen worden ingediend, is nog niet bekend.

De aangepaste regeling legt volgens de minister meer nadruk op scholing. Daarnaast wordt er beter gecontroleerd op fraude. Bedrijven die veel werknemers in de deeltijd-WW hebben, mogen er minder lang gebruik van maken dan bedrijven die weinig werknemers aanmelden. Ook komen er hogere drempels om te voorkomen dat bedrijven al te gemakkelijk voor een fractie van het personeel de steun krijgen.