VS hebben iets in te halen op antikernwapengebied

Het hoofdredactioneel commentaar van 8 juli over het bezoek van Obama aan Rusland, bevat twee observaties die reactie oproepen. Ten eerste: ”De belangrijkste uitkomst is het principeakkoord om het aantal strategische wapens aan beide zijden terug te dringen van 2200 kernkoppen, het plafond dat was vastgelegd in het wapenbeheersingsakkoord START dat op 5 december afloopt, tot 1500 dan wel 1675.” Nee: het aflopende START-verdrag bevat een plafond van elk 6000 strategische atoomkoppen. Het door Bush en Poetin in mei 2002 overeengekomen SORT-Verdrag verminderde dat maximum verder tot 1700 à 2200, maar is nogal vrijblijvend omdat het geen enkele nalevingsclausule bevat: geen inspecties en beide partijen mogen surplus-kernwapens achter de hand houden. SORT loopt op 31 december 2012 af, en op 1 januari 2013 zouden zonder nadere afspraken alle remmen los mogen gaan. De belangrijkste uitkomst van `Moskou` is dus dat er überhaupt voortzetting van het wapenbeheersingsproces is afgesproken, inclusief inspecties en naleving.

Ten tweede: ”Tot nu toe koesterde Moskou een buitenlands beleid dat in negatieve termen was gegoten. Dankzij het staatsbezoek van Obama moet Rusland nu ook vaststellen wat het wél wil.” Bij alle gerechtvaardigde scepsis moet opgemerkt worden dat de VS op dit terrein nog iets hebben in te halen. Het Kernstopverdrag wacht nog altijd op Amerikaanse ratificatie, Rusland deed dat in 2000. Ook ligt er een Russisch voorstel op tafel om het INF-Verdrag ( de verwijdering van nucleaire middellange-afstandraketten uit Europa) wereldwijd te maken.

    • Ko Colijn Leiden