Te veel overlap van verschillende anti-terreurwetten

Veel anti-terreurwetten van de afgelopen jaren overlappen elkaar. Bij incidenten kan het voorkomen dat politie, justitie, bestuur en veiligheidsdiensten allemaal tegelijk bevoegd zijn. Dit rapporteert de commissie-Suyver aan het kabinet.

Pagina 3