Rouvoet: meer geld voor pleegouders

Den Haag. Minister Rouvoet (Gezin, ChristenUnie) gaat meer geld geven aan pleegouders. De pleegvergoeding ligt nu op gemiddeld 6.100 euro per jaar. Dat bedrag wordt nu verhoogd met maximaal 1.000 euro op jaarbasis. Rouvoet wil niet dat mensen om financiële redenen afzien van het opvangen van kinderen. Volgens hem komen pleegouders nu vaak geld tekort als ze bijvoorbeeld een slaapkamer moeten inrichten voor een kind dat net bij hen geplaatst is. De minister wil de verhoging onder meer betalen door de kinderbijslag voor biologische ouders stop te zetten zodra de kinderen in een pleeggezin worden opgenomen. Nu gebeurt dat nog niet. De verhoging zal in fases worden ingevoerd.