Plan voor 'redding' van jonge architect

Een reddingsplan voor jonge architecten moet voorkomen dat er een verloren generatie in de Nederlandse architectuur ontstaat. Een ‘onderzoekslab’ waar tweehonderd architecten met behoud van uitkering kunnen werken, is een van de vier onderdelen van het reddingsplan dat Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol vandaag bekend heeft gemaakt.

Als er niets wordt gedaan voor jonge architecten, dreigt veel jong ontwerptalent verloren te gaan, aldus Guido Wallagh, projectleider van het reddingsplan dat als werktitel Nederland wordt anders heeft. „Niet alleen hebben veel architectenbureaus korte contracten niet verlengd, maar ook vaste ontwerpers worden ontslagen”, zegt Wallagh. „Van de 15.000 arbeidsplaatsen in de architectenbranche zijn er nog 10.000 over. En de klappen bij bureaus voor landschapsarchitectuur en stedenbouw moeten nog komen.”

Het reddingsplan voor jonge architecten is het resultaat van samenwerking tussen het College van Rijksadviseurs (van wie de Rijksbouwmeester er een is), de NEPROM (de vereniging van Nederlandse projectontwikkelaars), Aedes (de koepelorganisaties van woningverenigingen) en een aantal Nederlandse gemeenten. Behalve in het onderzoekslab, dat in september 2009 moet beginnen, voorziet het plan in vijf ‘ontwikkelprojecten voor binnenstedelijk bouwen’ (NEPROM) en studies naar nieuwe woningtypes voor bijvoorbeeld starters (Aedes). De traditie voor prijsvragen en meervoudige opdrachten, die de afgelopen jaren in het slop is geraakt, zal nieuw leven worden ingeblazen.

In het onderzoekslab zullen tweehonderd architecten zich buigen over prangende kwesties als de krimp van steden in sommige Nederlandse regio’s en herbestemming van leegstaande kantoren en industrieel erfgoed. „Het gaat hier om vragen waar architecten in de drukke jaren die ze achter de rug hebben, niet aan toekwamen”, licht Wallagh toe. „Het worden vooronderzoeken die niet concurreren met de opdrachten op deze gebieden aan architectenbureaus. Jonge architecten hebben nu de tijd om zich intensief bezig te houden met de ruimtelijke toekomst van Nederland.” Het reddingsplan is niet bedoeld als werkverschaffing. Daar is het, met een voorlopig budget van 700.000 euro, afkomstig van de vier deelnemers, ook veel te bescheiden voor, geeft Wallagh toe.