Permanent verblijf in huis voor vakantie

Mensen die al jaren in een vakantiehuis wonen, mogen daar permanent blijven. Dat heeft minister Cramer (VROM, PvdA) besloten. Het kabinet zou vandaag instemmen met het wetsvoorstel. De wet moet op 1 januari 2010 in werking treden.

Hiermee komt een einde aan jaren onzekerheid voor bewoners van recreatiewoningen. De legalisering geldt voor alle mensen die vóór 31 oktober 2003 in een vakantiehuisje zijn gaan wonen en dat al die tijd zijn blijven doen. Gemeenten worden verplicht aan deze bewoners een ontheffing te verlenen van het bestemmingsplanverbod op wonen in een recreatiewoning.

Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de Tweede Kamer in vervulling: definitieve duidelijkheid voor onrechtmatige bewoners die langdurig werden ‘gedoogd’. Voorwaarde is dat zij nooit door hun gemeente op die bewoning zijn aangesproken. Ook mag bewoning niet in strijd zijn met de milieuwetgeving. De bewoners moeten de duur van hun verblijf kunnen aantonen met twee wettelijke bewijsmiddelen, zoals een hypotheekakte, ziektekostenverzekeringspolis of inschrijving bij een huisarts.

Volgens een VROM-inspectie in 2006 worden 16.000 van de 100.000 vakantiehuisjes in Nederland permanent bewoond. De meeste zijn in de loop der jaren gelegaliseerd, enkele duizenden vallen nog onder het gedoogbeleid van voormalig VROM-minister Dekker. Haar opvolger Cramer wil hieraan een einde maken.

De status van permanente bewoning is gebonden aan de persoon die er woont. Na verkoop maakt een nieuwe bewoner geen aanspraak op permanent verblijf.