Ontslagrecht 'sluipend' verruimd

De grootste vakcentrale FNV en coalitiepartij PvdA zijn boos op minister Donner (Sociale Zaken, CDA) omdat hij een Kamermotie zou „misbruiken” om het ontslagrecht te versoepelen. „Werkgevers kunnen voortaan zelf beslissen wie ze ontslaan. Dat is niet de bedoeling van de motie”, zegt FNV-bestuurder Wilna Wind.

Volgens Wind interpreteert de minister de motie uit april „veel te ruim” en worden principes als anciënniteit en aantal dienstjaren losgelaten. De FNV-bestuurder maakt dat op uit een nog ongepubliceerde brief die Donner een dezer dagen naar de Tweede Kamer wil sturen. „De minister kan beter het conflict niet opzoeken, dan wordt hij teruggefloten door de Kamer”, zegt Kamerlid Ton Heerts (PvdA). De motie was „absoluut niet bedoeld” om het ontslagrecht aan te tasten, aldus Heerts, die de motie heeft ondertekend, samen met ChristenUnie en CDA.

In de motie vraagt de meerderheid van de Kamer het kabinet om bedrijven meer vrijheid te geven om bij reorganisaties zelf te kiezen welke vakkrachten ze willen houden. Momenteel geldt bij ontslagen het afspiegelingsbeginsel. Personeel wordt ingedeeld in leeftijdsgroepen en van elke groep worden mensen met de minste dienstjaren ontslagen volgens het principe last in, first out.

„De motie is vooral bedoeld om bij de huidige reorganisaties in het midden- en kleinbedrijf zoveel mogelijk vakkundig personeel vast te houden”, zegt Kamerlid Eddy van Hijum (CDA), initiatiefnemer van de motie. Daarom is het kabinet gevraagd om, in overleg met de sociale partners, het huidige ‘onmisbaarheidscriterium’ te verruimen. Volgens dat criterium kunnen bepaalde werknemers op grond van hun ‘onmisbaarheid’ bij herstructureringen in dienst worden gehouden. Maar de bewijslast is volgens Van Hijum dermate rigide, dat het in de praktijk onwerkbaar is.

Hij noemt het verwijt van de FNV „flauw”. Er verandert volgens Van Hijum niets aan het ontslagrecht. „Als gevreesd wordt voor willekeur, dan moet de regeling met goede randvoorwaarden worden ondervangen.”

Volgens een woordvoerder van minister Donner staat het afspiegelingsbeginsel nog overeind, maar kan er nu in een aantal gevallen van afgeweken worden.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW verwelkomt de verruiming van het afspiegelingsbeginsel bij ontslagen. De vakbeweging vreest dat ouderen en jongeren de dupe van de verruimde regeling worden omdat werkgevers zelf kunnen kiezen wie ze vasthouden.

    • Michèle de Waard