nrc.nl/uitspraak

Mag een gemeentebestuur per brief ouders waarschuwen tegen de school die zij voor hun kind hebben gekozen?