Notulen over Irak blijven geheim

Amsterdam. De notulen van ministerraden over de Nederlandse steun aan de inval in Irak blijven geheim. RTL Nieuws had gevraagd de stukken openbaar te maken. Maar de rechtbank in Amsterdam heeft dat verzoek gisteren afgewezen. RTL had de notulen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur opgeëist om duidelijk te krijgen waarom de regering in 2003 de Amerikaanse inval in Irak politiek heeft gesteund. De rechter vindt het belang van de ministerraad om persoonlijke opvattingen over beleid intern te houden zwaarder wegen dan het belang van openbaarmaking. RTL Nieuws overweegt hoger beroep in te stellen bij de Raad van State.