Koop een krant, iedere dag

Kranten in de hele wereld zijn op zoek naar manieren om genoeg geld te verdienen. Journalisten willen hun baantje houden, maar de meesten zijn onzelfzuchtig genoeg om vooral het idee journalistiek in leven te willen houden.

Er is zo veel spin, voorlichtingspap en onnozelheid in omloop, een beetje tegenwicht blijft nodig. Alleen twitterend komen niet genoeg journalisten aan de kost om die laatste onleesbare brief over de zorgmarkt van minister Klink en staatssecretaris Bussemaker vijf keer door te ploegen. Of die nauwelijks minder vage brief over het taxibeleid van staatssecretaris Huizinga te duiden.

Kortom, koop die kranten. Ieder dag, ook als u alleen maar weblogs leest. Ter geruststelling: terwijl de verbouwing verplicht is en de verkoop stagneert, wordt er ook nog gelachen.

    • Marc Chavannes