G8 wil regels voor huur van akkers van arme landen

Rotterdam. Er moeten regels komen voor rijke landen die in de derde wereld landbouwgrond huren voor hun eigen voedselvoorziening. Dit is de G8, de groep van acht grote industrielanden, in het Italiaanse L`Aquila overeengekomen. Over een gezamenlijke strategie om het herstel van de wereldeconomie te bevorderen, werden de presidenten en regeringsleiders het niet eens. Rijke, voedselarme landen als Zuid-Korea of Saoedi-Arabië hebben sinds 2006 15 miljoen à 20 miljoen hectare landbouwgrond van ontwikkelingslanden gehuurd om hun eigen voedselvoorziening veilig te stellen. Directeur-generaal Jacques Diouf van de VN-voedselorganisatie FAO noemde dit verschijnsel onlangs neo-koloniaal, omdat de belangen van de lokale bevolking worden achtergesteld. Aanleiding voor deze zogenoemde land grab was de angst voor een gebrek aan voedsel, toen de afgelopen jaren voedselprijzen explodeerden en grote producenten van granen als Argentinië, Oekraïne en de Filippijnen exportbeperkingen op voedsel invoerden. De G8 constateert nog steeds een ”groeiende trend” van internationale landbouwinvesteringen ”inclusief de lease en aankoop van grond in ontwikkelingslanden”. Daarom wil de G8 met internationale organisaties komen met een voorstel voor ”principes en goede praktijken” voor dergelijke investeringen.

Lees een eerder stuk over ontwikkelingslanden die grond verpachten aan rijkere landen via nrcnext.nl/links