Europees Museum

Je hoort allerwegen dat de interesse erg gering is voor de Europese problematiek. Er wordt wel gesproken van een ‘onzichtbaar Europa’. De opkomst voor de Europese verkiezingen in Nederland was dit jaar 36,9 procent, nog lager dan het Europese gemiddelde van 43,1 procent.

Het creëren van een European Community Museum, waarin de Europese problematiek op creatieve wijze zichtbaar wordt gemaakt, zou een oplossing dichterbij brengen. Daar zouden bijvoorbeeld wervende vaste en tijdelijke presentaties kunnen worden gehouden over landen in de EU en wat zij te bieden hebben op cultureel gebied. In het auditorium zouden niet alleen congressen, conferenties en symposia, maar ook culturele manifestaties kunnen worden gehouden. Mits goed opgezet zou zo’n museum de band van de lidstaten onderling versterken en het begrip van de burgers voor een verenigd Europa vergroten.

Den Haag

    • Jan de Oude