'Donner morrelt aan ontslagrecht'

De grootste vakcentrale FNV en de PvdA zijn boos op minister Donner (Sociale Zaken, CDA) omdat hij een Kamermotie zou „misbruiken” om het ontslagrecht te versoepelen.

„Werkgevers kunnen voortaan zelf beslissen wie ze ontslaan. Dat is niet de bedoeling van de motie”, zegt FNV-bestuurder Wilna Wind. Volgens Wind interpreteert de minister de motie uit april „veel te ruim” en worden principes als anciënniteit en het aantal dienstjaren losgelaten.

„De minister kan beter het conflict niet opzoeken, dan wordt hij teruggefloten door de Kamer”, zegt Ton Heerts, Tweede Kamerlid van de PvdA. De motie was „absoluut niet bedoeld” om het ontslagrecht aan te tasten, aldus Heerts, die de motie heeft ondertekend, samen met ChristenUnie en CDA.

De meerderheid van de Kamer vindt dat bedrijven meer vrijheid moeten krijgen om bij reorganisaties zelf te kiezen welke vakkrachten ze willen houden. Momenteel geldt bij ontslagen het afspiegelingsbeginsel. Van elke leeftijdsgroep worden mensen met de minste dienstjaren ontslagen.

„De motie is vooral bedoeld om bij de huidige reorganisaties in het midden- en kleinbedrijf zoveel mogelijk vakkundig personeel vast te houden”, zegt CDA-Kamerlid Eddy van Hijum, initiatiefnemer van de motie. Daarom is de regering gevraagd om, in overleg met de sociale partners, het huidige ‘onmisbaarheidscriterium’ te verruimen.

Hij noemt het verwijt van de FNV „flauw”. Er verandert niets aan het ontslagrecht. „Als gevreesd wordt voor willekeur, dan moet dat met goede randvoorwaarden worden ondervangen.” De werkgeversorganisatie VNO-NCW verwelkomt de verruiming. „We hebben nu een kwantitatief systeem, dat geen recht doet aan de kwaliteit van werknemers”, aldus secretaris Alfred van Delft.

    • Michèle de Waard