Waarom heeft niemand het meer over zure regen?

Vier keer dezelfde vraag, van Robert Schmidt uit Rotterdam, Hans Penninx uit Nijmegen, Maaike Verschuren en Sander Tinnemans uit Den Haag en Ruben Schuurmans en Suzanne Scholtemeijer uit Almere. Wat is er met de zure regen gebeurd?

„Dat was in onze jeugd een enorm issue”, schrijft Suzanne. „Ruben weet nog dat zijn moeder hem verbood om in de plassen te spelen vanwege de neerslag.”

Zure regen, of verzuring zoals het nu heet, bestaat nog steeds, zegt Robert Koelemeijer van het Planbureau voor de Leefomgeving. Verzuring is een gevolg van neerslaande stikstofoxiden, ammoniak en zwaveldioxide. De stoffen komen niet alleen met regen op aarde, vandaar de nieuwe term ‘verzuring’.

Waarom horen we daar nu niks meer van? Het probleem is een stuk kleiner dan in de jaren tachtig, zegt Koelemeijer, die onderzoeksleider ‘luchtkwaliteit’ is. „Dat komt door succesvol beleid.” Schoorstenen van fabrieken kregen filters, zwavel werd uit brandstoffen gehaald, in auto’s kwamen katalysators om stikstofoxide-uitstoot tegen te gaan. Dat werkte. In 1980 werd bijvoorbeeld nog 500 kiloton zwaveldioxide uitgestoten in Nederland, in 2010 is dat naar verwachting nog maar 40 kiloton. Maar, zegt Koelemeijer ook, „bodemverzuring gaat nog gewoon door”.

Met als gevolg dat natuurgebieden „met kunst en vliegwerk” onderhouden moeten worden om plantjes als de waterlobelia terug te krijgen, zegt Jan Fransen van Stichting Natuur en Milieu. Al sinds 1976 doet hij onderzoek naar verzuring.

Hij was erbij op het hoogtepunt in 1984, toen Natuur en Milieu waarschuwde voor aantasting van de bossen. Andere milieuorganisaties voorspelden zelfs massale bossterfte. Dat was wat overtrokken, maar de waarschuwing heeft wel gewerkt, denkt Fransen. De kwetsbaarheid van bossen en meren is minder groot door de maatregelen die toen zijn ingevoerd.

Dat nu alle belangstelling naar klimaat, „de nieuwe mode”, gaat, is vervelend voor het verzuringsprobleem. Nog steeds gaan bossen achteruit in diversiteit. Maar „de aandacht van mensen verslapt na verloop van tijd”, zegt Fransen. „Het nieuws is er dan vanaf.”

De rubriek next question beantwoordt alledaagse vragen. Ook een vraag? Mail naar vraag@nrc.nl

    • Carola Houtekamer