Strenger toezicht op Britse banken

De Britse regering zal banken onderwerpen aan strengere voorwaarden en meer controles om een herhaling te voorkomen van de crisis in de financiële sector van de laatste paar jaar. Ze voelt echter niet voor een opsplitsing van grote banken, zoals sommigen hadden bepleit en de grote banken hadden gevreesd.

Minister van Financiën Alistair Darling maakte gisteren bij de presentatie van zijn langverwachte voorstellen om de financiële sector beter te beschermen tegen schommelingen op de markten duidelijk dat banken voortaan meer kapitaal in reserve moeten houden.

Tot schrik van veel banken overweegt de minister echter ook een ‘preventieve compensatieheffing’ in te stellen, waarmee een soort noodfonds kan worden gecreëerd voor het geval banken niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Daarmee zouden gedupeerden gedeeltelijk kunnen worden gecompenseerd.

Darling tornt niet wezenlijk aan de bestaande verdeling van het toezicht tussen de toezichthouder op de financiële markten FSA, de Bank of England en zijn eigen ministerie van Financiën. Dit systeem werd door zijn voorganger, de huidige premier Gordon Brown ingevoerd in 1997. Wel wil de regering een nieuwe Raad voor Financiële Stabiliteit in het leven roepen, waarin de drie toezichthoudende instanties alle drie vertegenwoordigd zullen zijn. Het is de bedoeling dat deze nieuwe Raad vooral let op risico’s voor het financiële stelsel als geheel.

De FSA krijgt de bevoegdheid zowel individuele bankiers als banken en andere financiële instellingen tot de orde te roepen. Zonodig kunnen ze worden geschorst. De toezichthoudende instanties zullen ook in de gaten houden in hoeverre banken en andere instellingen zich houden aan een gedragscode voor bankiers. „We hebben een cultuuromslag nodig bij de banken en in de bestuurskamers, met beloningen die zijn gericht op stabiliteit voor de lange termijn en niet op winst voor de korte termijn”, zei Darling in het Lagerhuis.

De hervormingsplannen van de regering werden gisteren kritisch begroet door de oppositiepartijen. De Conservatieve woordvoerder kondigde aan dat zijn partij het toezicht op de financiële sector vooral wil overlaten aan de Bank of England. Voor de FSA ziet hij een geringere rol weggelegd. De Liberaal-Democratische financiële specialist stelde dat de regering de banken onder veel scherper toezicht had moeten plaatsen.