Rijk zit met 800 km archief

De overheid heeft achthonderd kilometer aan onverwerkt archiefmateriaal liggen. Het kabinet trekt 148 miljoen euro uit om de achterstanden bij de ministeries in tien jaar weg te werken. Zonder extra maatregelen zou het ruim vijftig jaar duren voordat de relevante informatie uit die stapel is geselecteerd en toegankelijk is gemaakt. Om de boel te versnellen, richt het kabinet één archiefbewerkingsdienst voor het Rijk op die nauw zal samenwerken met het Nationaal Archief.