Referendum in Ierland 2 oktober

Ierland houdt op vrijdag 2 oktober een tweede referendum over het nieuwe Europese Verdrag van Lissabon. De uitslag is beslissend voor de vraag of het verdrag volgend jaar van kracht kan worden. De Ieren verwierpen het vorig jaar in een referendum. De regering beloofde een tweede referendum, mits er garanties zouden komen voor de Ierse positie op het gebied van militaire neutraliteit, belastingpolitiek en abortus. Daar gingen de andere EU-landen mee akkoord.