Probleemjeugd toch weer in gevangenis

Den Haag. Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) gaat kinderen met ernstige (gedrags)problemen weer tijdelijk in jeugdgevangenissen plaatsen, blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. Bij cliëntenorganisaties en de oppositie valt dat slecht. Volgens hen breekt Rouvoet hiermee zijn belofte om probleemkinderen vanaf 2010 niet langer tussen veroordeelden in jeugdgevangenissen te plaatsen. Rouvoet wil tijdelijk leegstaande ruimte in jeugdgevangenissen huren voor kinderen met ernstige problemen zonder strafblad voor wie in de voor hen bestemde gesloten jeugdzorginstellingen geen plek is.