Notulen over Irak van ministerraad blijven geheim

De notulen van ministerraden over de Nederlandse steun aan de inval in Irak blijven geheim. RTL Nieuws had gevraagd de stukken openbaar te maken. Maar de rechtbank in Amsterdam heeft dat verzoek vandaag afgewezen. RTL had de notulen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur opgeëist om duidelijk te krijgen waarom de regering in 2003 de Amerikaanse inval in Irak politiek heeft gesteund. De rechter vindt het belang van de ministerraad om persoonlijke opvattingen over beleid intern te houden zwaarder wegen dan het belang van openbaarmaking. RTL Nieuws overweegt hoger beroep in te stellen bij de Raad van State. De commissie-Davids onderzoekt momenteel de besluitvorming voor de steun aan de inval in Irak. De commissie mag daarbij kennis nemen van alle informatie die zij nodig acht, inclusief de stukken van de ministerraad.