Nederland maakt zich klaar voor Spelen 2028

Met de ondertekening van het Charter Olympisch Plan 2028 maakt Nederland zich klaar voor het binnenhalen van de Olympische Spelen in 2028. Voorzitter van het NOC*NSF Erica Terpstra straalde gisteren bij de bijeenkomst waar onder meer de burgemeesters van de vier grote steden en maatschappelijke partners zoals werkgeversorganisaties aanwezig waren. Het is haar droom om de Spelen na honderd jaar weer terug naar Nederland te halen.

Met het plan wil NOC*NSF niet alleen de sportwereld, maar ook de samenleving klaarmaken voor het sportfestijn. „De Olympische en Paralympische Spelen van 2028 moeten als inspirerende stip aan de horizon en als katalysator fungeren, een gezamenlijke focus geven, verbinden en zorgen voor heldere tijdslimieten”, is in de overeenkomst te lezen. Zo heeft de organisatie acht ambities op het gebied van topsport, ruimtelijke ordening, sociaal-maatschappelijke zaken, economie, media, welzijn, breedtesport en evenementen.

Het is de bedoeling dat Nederland zich op al deze gebieden inzet om het sportfestijn in ons land te kunnen laten plaatsvinden. „Het is een plan waar iedereen van moet profiteren. Dan weet ik zeker dat de Olympische Spelen een feest voor heel Nederland worden waar we trots op kunnen zijn”, zei staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jet Bussemaker. „Ook als we de Spelen niet binnenhalen, hebben we toch gewonnen.” Volgens Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), is Nederland met de ondertekening op weg naar de Spelen. „Maar dat is nog wel een hell of a job.” Terpstra gaat ervan uit dat de Spelen over een kleine twintig jaar in Nederland plaats hebben. „Met de handtekeningen hebben we het Olympisch vuur ontstoken”, aldus de voorzitter van NOC*NSF. Het plan werd ondertekend door verscheidene bestuurders onder wie Bernhard Wientjes (VNO-NCW), de burgemeesters van Utrecht, Den Haag en Rotterdam en loco-burgemeester van Amsterdam Carolien Gehrels.