G8: aarde mag 2 graden warmer

In L’Aquila heeft de G8-top een klimaatakoord opgeleverd. De temperatuur op aarde mag niet meer dan 2 graden Celsius stijgen ten opzichte van het begin van de industriële revolutie. Hiertoe moeten de landen hun uitstoot van broeikasgassen voor 2050 met 80 procent verminderen.

Zie pagina 3