Er is nu kunstsperma, maar man blijft nodig

Mannen zijn voorlopig nog niet overbodig, ook niet nu Britse wetenschappers sperma hebben gemaakt uit embryonale stamcellen.

Het is namelijk onzeker of de spermacellen die de onderzoekers van Newcastle University in hun lab lieten groeien wel eicellen kunnen bevruchten. Dat is niet getest.

Onderzoeksleider Karim Nayernia heeft dat kunstje al wel uitgehaald met muizensperma dat hij uit stamcellen liet groeien. Dat experiment leverde slechts muisjes op die jong overleden.

Probleem voor Nayernia en wellicht voor veel paren met vruchtbaarheidsproblemen is dat bevruchtingsproeven met het menselijk labsperma in Groot-Brittannië verboden zijn. En met het muizenexperiment in gedachten ligt het al helemaal niet voor de hand het labgerijpte sperma direct voor kunstmatige inseminatie te gebruiken.

De onderzoekers willen dat ook helemaal niet. In hun online verschenen artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Stem Cells and Development schrijven ze dat het erom gaat het rijpingsproces van het sperma met verschillende natuurlijke groeistoffen te doorgronden. Dat geeft uiteindelijk inzicht in de oorzaken van mannelijke onvruchtbaarheid.

Een op de zeven paren die kinderen willen, slaagt daar niet makkelijk in. Bij de helft van die stellen is er ‘zwak zaad’ in het spel, met onduidelijke oorzaak. Daar wil Nayernia iets aan veranderen.