`Bestraf ontkennen volkerenmoord`

De ChristenUnie wil het ontkennen van volkerenmoord expliciet in het Wetboek van Strafrecht opnemen. Kamerlid Joël Voordewind heeft daartoe een initiatiefwetsvoorstel ingediend.

Pagina 3 en 7