Allianz: klimaatbeleid Canada het slechtst

Rotterdam. Canada heeft van de G8-landen, de rijke landen die sinds gisteren voor drie dagen bijeen zijn in Italië, het slechtste klimaatbeleid. Dat blijkt uit een analyse van de Duitse verzekeringsmaatschappij Allianz, samen met het Wereldnatuurfonds. De onderzoekers hebben gekeken naar verschillende elementen van het klimaatbeleid. Enkele daarvan zijn precies vast te stellen, zoals de uitstoot van kooldioxide per hoofd van de bevolking, het beleid op het gebied van de ontwikkeling van duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie) en de uitstoot van CO2 per kWh geproduceerde elektriciteit. Op de lijst prijkt Duitsland op de eerste plaats. Het land heeft de uitstoot van broeikasgassen voldoende gereduceerd om de Kyoto-doelstellingen te halen, werkt hard aan duurzame energie en heeft een op energie-efficiëntie gericht industriebeleid. Voor Canada geldt dat volgens de onderzoekers allemaal juist niet. Canada heeft in Kyoto de plicht op zich genomen om zijn CO2-uitstoot in 2012 (ten opzichte van 1990) met 6 procent te verminderen, in plaats daarvan is die met 26 procent gestegen.

Het onderzoek van Allianz is te lezen via nrc.nl/klimaat