Samenwerking in jeugdzorg schiet nog steeds tekort

Met de ambitie van minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) om de samenwerking in de jeugdhulpverlening te verbeteren, vlot het niet. Uit een onderzoek van het Integraal Toezicht Jeugdzaken tussen 2006 en 2008, dat morgen naar buiten komt, blijkt dat er in geen van de zes onderzochte gemeenten een effectieve samenwerking is voor de aanpak van maatschappelijke problemen. De informatie-uitwisseling schiet tekort, de doelgroep is onvoldoende in beeld, hulptrajecten sluiten niet op elkaar aan, hulpverleners werken vanuit de eigen doelstellingen en organisatie en er vindt geen integrale evaluatie plaats. Problemen van kinderen worden niet tijdig gesignaleerd.