PvdA stemde toch tegen bewaarplicht

Nog één keer over de bewaarplicht telecomgegevens. Minister Hirsch Ballin smeedde met zijn concessie z’n eigen coalitietje van CDA, VVD, SGP en Christenunie (samen 41 van de 75 zetels). Goeie ouwe tijd dat dat nog kon, in de Senaat nog steeds. In de Tweede Kamer hebben deze vier 70 zetels. In de laatste Politieke Barometer

Nog één keer over de bewaarplicht telecomgegevens. Minister Hirsch Ballin smeedde met zijn concessie z’n eigen coalitietje van CDA, VVD, SGP en Christenunie (samen 41 van de 75 zetels). Goeie ouwe tijd dat dat nog kon, in de Senaat nog steeds.

In de Tweede Kamer hebben deze vier 70 zetels. In de laatste Politieke Barometer 56 zetels.

Illustreert dat de samenstelling van de Eerste Kamer door de Provinciale Staten een soort brandvertrager in het democratische bestel betekent. Of het gebrek aan representativiteit  weer eens is bewezen. Maak het vakje naar keuze rood.

De PvdA hoefde deze keer geen coalitiedienst te doen en stemde lekker tegen, met SP, Groen Links, D66 en de Partij voor de Dieren (daar wordt al zo veel van bewaard). En de Onafhankelijke Senaats Fractie.

Op deze bladzijde van de Eerste Kamer-website staat een keurig verslag van de uitkomsten van het voor de Senaat bewogen debat. Zo plaatst bijna geen enkele krant nog verslagen van Kamerdebatten die er toe doen. Het beste verslag vond ik in het Nederlands Dagblad en het Financieele Dagblad (misschien heeft u een wachtwoord nodig).

Reden te meer voor de Tweede Kamer om nu eindelijk ook eens behoorlijk te melden in welk stadium een debat over een wetsontwerp zich bevindt, en snel te melden wat de uitkomst is, hoe de wet er uit ziet na aanneming, en welke moties/amendementen er in zijn verwerkt. Idem over beleidsdebatten waar geen wetgeving aan te pas komt. Kamerleden zeggen wel eens dat mijn klacht over de website reuze meevalt, en sturen dan een link die een gewoon mens nooit zou vinden.

    • Marc Chavannes