De wethouder

Joost Möller (42) Studie: economie, Universiteit van Tilburg (1986-1994) Werk: wethouder economische zaken (VVD), gemeente TilburgWoon-werk: vier minuten te voetHuis: herenhuisBrutomaandsalaris: 9.000 euro per maand Nederland, Tilburg, 04-07-09 Joost Muller. © Foto Merlin Daleman
Joost Möller (42) Studie: economie, Universiteit van Tilburg (1986-1994) Werk: wethouder economische zaken (VVD), gemeente TilburgWoon-werk: vier minuten te voetHuis: herenhuisBrutomaandsalaris: 9.000 euro per maand Nederland, Tilburg, 04-07-09 Joost Muller. © Foto Merlin Daleman Daleman, Merlin

In hoeverre wordt de gemeente Tilburg getroffen door de economische crisis?

„Sinds begin dit jaar loopt de werkloosheid in Tilburg snel op. In november vorig jaar waren er 5.292 werklozen, inmiddels is dat opgelopen naar 6.511. Een stijging van 23 procent. Wij hebben veel logistieke bedrijven in de elektronica binnen onze gemeente, zoals distributiecentra van Sony, Epson en Samsung. Elektronicabedrijven worden flink getroffen door de crisis, dus in die sector staat de werkgelegenheid onder druk.”

Wat doet u om de crisis het hoofd te bieden?

„Het belangrijkste is dat we ons door de crisis niet van onze ingeslagen koers af laten brengen. We voeren een aantal projecten gewoon uit zoals we die ook vóór de crisis van plan waren, ook als ze pas over een aantal jaar effect gaan hebben. Denk aan het verbreden en verdiepen van het Wilhelminakanaal. Daarmee wordt Tilburg bereikbaar voor grotere binnenvaartschepen. Dat project start in 2010 en loopt daarna een aantal jaren. Het is dus een investering in de toekomst en geen maatregel waarmee we op korte termijn de effecten van de crisis kunnen aanpakken. Toch voeren we dat plan gewoon uit en gaan we niet vanwege de crisis ineens al onze capaciteit steken in maatregelen op korte termijn.”

U doet niets op korte termijn?

„Natuurlijk zijn we ook bezig met de korte termijn. We hebben onlangs een plan opgesteld om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Dat doen we samen met onder andere het UWV en onderwijsinstellingen. Kern van het plan is leerlingen langer op school te houden in plaats van ze snel de arbeidsmarkt op te sturen.”

    • Tobias Reijngoud