Canada is laatste in de klimaat top-8 van rijke landen

Canada heeft van de G8-landen, de rijke landen die vanaf vandaag drie dagen bijeen zijn in Italië, het slechtste klimaatbeleid. Dat blijkt uit een analyse van de Duitse verzekeringsmaatschappij Allianz, samen met het Wereldnatuurfonds.

De onderzoekers hebben gekeken naar verschillende elementen van het klimaatbeleid. Enkele daarvan zijn precies vast te stellen, zoals de uitstoot van kooldioxide per hoofd van de bevolking, het beleid op het gebied van de ontwikkeling van duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie) en de uitstoot van CO2 per kWh geproduceerde elektriciteit. Andere bieden wat meer ruimte voor interpretatie, zoals het transportbeleid en de deelname in het debat over een nieuw klimaatakkoord.

Op de lijst prijkt Duitsland op de eerste plaats. Het land heeft de uitstoot van broeikasgassen voldoende gereduceerd om de Kyoto-doelstellingen te halen, werkt hard aan duurzame energie en heeft een op energie-efficiëntie gericht industriebeleid. Voor Canada geldt dat volgens de onderzoekers allemaal juist niet.

De Canadese minister van Milieu, Jim Prentice, heeft kritiek op het onderzoek. Volgens hem is Canada weliswaar een „welvarend en energieconsumerend” land, maar legt de regering de laatste hand aan haar klimaatbeleid en werkt het constructief mee aan een nieuw klimaatakkoord. Maar de cijfers zijn moeilijk te ontkennen: Canada heeft in Kyoto de plicht op zich genomen om zijn CO2-uitstoot in 2012 (ten opzichte van 1990) met 6 procent te verminderen, in plaats daarvan is die met 26 procent gestegen.

Vandaag en morgen spreken de G8-landen in L’Aquila, samen met opkomende economieën als China en Brazilië en met andere geïndustrialiseerde landen, ook over klimaat. Maar de verwachtingen zijn niet hoog gespannen. In de slotverklaring zal wellicht slechts sprake zijn van een inspanningsverplichting om te voorkomen dat de wereld meer dan twee graden Celsius opwarmt. Over wat de landen daarvoor willen doen, laten ze zich niet uit.

Het onderzoek van Allianz is te lezen via nrc.nl/klimaat