Aanklager verlangt vervolging Bashir wegens genocide

Aanklager Luis Moreno-Ocampo van het Internationale Strafhof is gisteren in beroep gegaan tegen de beslissing van het hof om de Soedanese president Bashir niet te vervolgen voor genocide in Darfur. In maart vaardigde het hof een arrestatiebevel uit wegens misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, maar het vond dat er te weinig bewijs was voor genocideaanklachten. Ocampo zegt dat de rechters te strenge eisen voor de bewijslast hebben gehanteerd. Een vijfkoppige kamer van beroep moet dat nu beoordelen.

Portret Bashir en achtergronden op nrc.nl/strafhof