VS en Rusland willen reductie kernwapens

De presidenten van de Verenigde Staten en Rusland, Barack Obama en Dmitri Medvedev, hebben gisteren in het Kremlin een overeenkomst ondertekend waarin is vastgelegd dat hun beide landen binnen afzienbare tijd een nieuw verdrag over de reductie van strategische kernwapens zullen sluiten. Het verdrag moet de opvolger zijn van het START-1 verdrag uit 1991, dat in december afloopt.

In de overeenkomst staat onder meer dat volgens dat nieuwe verdrag het nucleaire arsenaal van beide landen binnen zeven jaar met eenderde moet worden verminderd, waarna ieder nog tussen de 500 en 1100 ‘dragers’ (raketten en bommenwerpers) en tussen de 1500 en 1675 kernkoppen over zou mogen hebben. Het is de meest drastische vermindering van het aantal kernwapens ooit.

In de overeenkomst is ook een paragraaf opgenomen over onderhandelingen over verdedigingswapens. Die laatste bewoording duidt op het antiraketschild dat de Verenigde Staten in Polen en Tsjechië bouwen tegen mogelijke raketaanvallen van Noord-Korea of Iran. Rusland heeft grote bezwaren tegen dat schild, dat zo een obstakel vormt voor het slagen van de onderhandelingen over het nieuwe kernwapenverdrag. Veel hangt dan ook af van wat Obama morgenochtend bereikt als hij met premier Poetin over deze kwestie spreekt. Op een persconferentie in het Kremlin benadrukte hij gisteren dat het raketschild niet tegen Rusland was gericht. Maar Medvedev herhaalde daarop dat het schild een belemmering bleef vormen voor de discussie met de Amerikanen.

Tijdens de gesprekken werden ook overeenkomsten bereikt over het openstellen van het Russische luchtruim voor Amerikaanse vliegtuigen die troepen en wapens naar Afghanisatan vervoeren en over samenwerking op militair en politiek gebied.

De ontmoeting tussen de beide leiders wordt alom gezien als een poging de wederzijdse betrekkingen te verbeteren, die na het uitbreken van de Russisch-Georgische oorlog van vorig jaar augustus het vriespunt bereikten. Over Georgië is tijdens de onderhandelingen ook gesproken. Obama wilde er gisteren alleen over kwijt dat de Verenigde Staten de territoriale integriteit van Georgië blijven steunen, wat erop neerkomt dat de Amerikanen de door Rusland erkende onafhankelijkheid van de Georgische separatistische gebieden Abchazië en Zuid-Ossetië afwijzen.

Ondanks de meningsverschillen onderstreepten beide leiders het positieve van hun bijeenkomst. Zoals een Amerikaanse diplomaat het in de wandelgangen van het Kremlin noemde: „Voor ons staat voorop dat we met de Russen in dialoog blijven.”

    • Michel Krielaars