Uitbreiding rijstroken en fly-overs Hoevelaken

Extra rijstroken en fly-overs op de snelwegen bij het knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort zijn de beste methode om de dagelijkse files op die plek te bestrijden.

Dat vindt zowel minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) als de bestuurlijke regio Utrecht. Gisteren maakten de minister en de regionale bestuurders bekend dat dit plan hun voorkeur heeft boven enkele alternatieven. De kosten van het plan bedragen 550 tot 720 miljoen euro.

Over de aanpak van de files op de ring van snelwegen rondom Utrecht is nog geen voorkeur uitgesproken. Dat volgt eind oktober. Het voorlopige onderzoek heeft nog onvoldoende resultaat opgeleverd. „Gebleken is dat geen van de onderzochte alternatieven de fileproblemen rondom Utrecht voldoende oplost. Vooral de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd is een weerbarstig knelpunt”, meldt het samenwerkingsverband van Rijk en regio dat de alternatieven heeft onderzocht. Eén van de alternatieven is de aanleg van een weg door landgoed Amelisweerd. Daartegen bestaat groot verzet.

Behalve over knooppunt Hoevelaken is ook een voorlopig besluit genomen over een reeks andere maatregelen om de mobiliteit in ‘Draaischijf Nederland’ te vergroten. Zo willen Eurlings en de regio de westelijke rondweg van Amersfoort uitbreiden; er is geld gereserveerd voor een tramverbinding tussen het centrum van Utrecht en De Uithof, en er komen tunnels voor bussen tussen Utrecht en het stadsdeel Leidsche Rijn. Ook worden fietstunnels aangelegd.