twintig jaar na de omwenteling

In 1989 wierpen burgers in veel Oost-Europese landen het juk van het communisme van zich af. Bijna overal gebeurde dit zonder bloedvergieten, de greep van het IJzeren Gordijn bleek zwakker dan gedacht. Leer hoofdrolspelers als Ceausescu, Gorbatsjov, Bush sr. en Lech Walesa kennen, zoek in de tijdbalk de belangrijkste gebeurtenissen op, bekijk foto’s en video’s en lees wat NRC Handelsblad dit jaar schrijft over de twintigste verjaardag van de grote omwenteling van 1989.

Op een speciale website van NRC kun je rondzwerven door de geschiedenis van dit bewogen jaar: nrc.nl/1989