nrc.nl/uitspraak

Roken mag niet meer in cafés. Hoewel het Leeuwarder gerechtshof nu anders heeft beslist voor een café. Hoe verder?