Meer informatie moet file bestrijden

Betere verkeersinformatie kan leiden tot 10 procent minder files op de weg. Dat stelde minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) gisteren tijdens de opening van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

De databank moet automobilisten en wegbeheerders snelle en exacte informatie over meer oponthoud op de weg geven dan nu het geval is. De informatie in de databank wordt de komende drie jaar uitgebreid naar in totaal 5.500 kilometer snelweg én provinciale en lokale wegen. Tot nu toe gaf de verkeersinformatie vooral een verkeersbeeld van de snelwegen.

De gegevens komen volgens de initiatiefnemers, die de gegevens opvragen bij dataproviders, per minuut beschikbaar, waardoor er 24 uur per dag een actueel verkeersbeeld is van op termijn 10.000 kilometer doorgaande wegen.

Voordeel van snellere informatie is dat automobilisten eerder weten of ze in de file komen te staan, ook op provinciale of doorgaande stadswegen, en hoe veel vertraging ze daar zullen oplopen. Daardoor kunnen ze een betere alternatieve route kiezen. Wie thuis internet raadpleegt, kan afwegen of het verstandiger is met het openbaar vervoer te reizen.

Of de nieuwe databank inderdaad, zoals minister Eurlings zegt, uiteindelijk kan leiden tot 10 procent minder files, is volgens een woordvoerder van de NDW zeker het geval. „Er zit nog ruimte op de wegen en daarvan moeten we gebruikmaken.”

NDW levert de gegevens aan verkeerscentrales en leveranciers van verkeersinformatie zoals de ANWB en de VerkeersInformatieDienst (VID). Weggebruikers krijgen de informatie via informatieborden, radio, mobiele telefoons, navigatiesystemen en internet. Met deze extra gegevens kan de nieuwe databank een completer beeld geven van de files, wegwerkzaamheden, incidenten en rijstrookafsluitingen. Verkeersinformatie was tot nu toe vaak niet actueel en volledig omdat niet alle verkeersinformatiesystemen op elkaar waren afgestemd, en niet bij de nationale databank terechtkwamen.

NDW is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, enkele provincies en stadsregio’s.

Zie voor achtergronden databank nrc.nl/binnenland