Klacht tegen vertrekpremie bij corporatie

Huurdersvereniging Op het Zuiden heeft bij het meldpunt Integriteit Woningcorporaties ‘aangifte’ gedaan van een mogelijk dubieuze vertrekregeling van de voormalig directeur van de Limburgse woningcorporatie Wonen Zuid.

Volgens de huurdersvereniging van de corporatie (14.000 woningen) is eind 2005 bij het afscheid van toenmalig directeur Math Ringhs door de raad van toezicht een „deal” gesloten.

Ringhs kreeg, aldus de huurdersvereniging, naast een vroegpensioenregeling vijf jaar lang (tot 2010) via een BV betalingen voor adviezen.

De melding van de huurdersvereniging is één van de 26 meldingen die door het meldpunt worden onderzocht, aldus een woordvoerder van het ministerie van VROM. Het meldpunt is in april dit jaar geopend voor tips en informatie over zelfverrijking en fraude bij woningcorporaties.

Volgens de huurdersvereniging gaat het bij Wonen Zuid om een gedwongen vertrek van Ringhs. Adviseur Arie Kuijper van de huurdersvereniging, oud Tweede Kamerlid voor de PvdA: „Voorzitter Huub Offermans van de raad van toezicht heeft ons 13 mei in een vertrouwelijk gesprek laten weten dat Ringhs wegens ‘niet functioneren’ weg moest. Om een miljoenenclaim en lange procedures te voorkomen is met hem een deal gesloten. Daarbij zou Ringhs met vroegpensioen gaan en aanvullend tot zijn pensioen in 2010 als adviseur worden betaald via een aparte BV. Offermans vertelde dat Ringhs de betalingen ontvangt, ook als daar geen adviezen meer tegenover staan.”

Uit het handelsregister blijkt dat de echtgenote van Ringhs vlak na het vertrek van haar man bij Wonen Zuid een BV voor volkshuisvestingsadviezen oprichtte.

De oud-directeur bleef na zijn afscheid eind 2005 nog ruim een half jaar op de loonlijst (kosten 108.382 euro) staan. Daarna kreeg Ringhs „geen ontslagvergoeding”, maar een „adviesopdracht”, zegt Offermans, voorzitter van de raad van toezicht. „Daar wordt ad hoc gebruikt van gemaakt. De totaalsom die hem is uitgekeerd in de afgelopen vier jaar zit onder het bedrag dat onze premier in één jaar verdient, de zogeheten Balkenendenorm.” Om welk bedrag het gaat, wil Offermans niet zeggen. De adviesvergoeding voor Ringhs is niet gemeld in het openbare jaarverslag.

Ringhs wil geen commentaar geven.

Wonen Zuid heeft aangifte van smaad en laster gedaan tegen Arie Kuijper. Offermans: „Onderzoeken hebben telkens uitgewezen dat er geen aanleiding is te veronderstellen dat er sprake is van verminderde integriteit binnen Wonen Zuid.”

    • Joep Dohmen