Kerk noemt hebzucht als oorzaak crisis

In zijn derde encycliek, getiteld Caritas in veritate (Liefde in waarheid), noemt paus Benedictus XVI hebzucht en egoïsme als drijfveren van de economische crisis.

In de encycliek, waarin de katholieke kerk zijn belangrijkste boodschappen vervat, schrijft de paus dat de huidige crisis mede is ontstaan doordat mensen het maken van winst als een doel op zichzelf zijn gaan zien. Dan „bestaat het gevaar dat welvaart wordt vernietigd en armoede gecreëerd”.

Volgens de paus behoort de economie al enige tijd tot de terreinen waar „de kwaadaardige effecten van de zonde” zichtbaar zijn. Mensen verwarren geluk met materiële welvaart, aldus de paus. De overtuiging dat de economie helemaal autonoom moet functioneren heeft geleid „tot economische, sociale en politieke systemen die de persoonlijke en sociale vrijheid van mensen met voeten treden en die daardoor niet in staat zijn om de rechtvaardigheid te bieden die ze beloven”.

De paus heeft ruim twee jaar gewerkt aan Caritas in veritate. De tekst werd vorig jaar, na het begin van de kredietcrisis, op een groot aantal terreinen aangepast.

De encycliek werd met opzet gepubliceerd aan de vooravond van de G8-top van rijke landen, die morgen begint in het Italiaanse L’Aquila. Eerder deze week riep Benedictus de G8-leiders in een brief op om „te luisteren naar de stem van Afrika en de landen die economisch het minst ontwikkeld zijn”. Hij vroeg de rijke landen om te voorkomen dat hulp aan arme landen lijdt onder de financiële crisis. Hij herinnerde aan de boodschap van zijn voorganger, paus Johannes Paulus II, die de rijke landen in 2000 opriep om hun verantwoordelijkheid te nemen door de schulden van de arme landen kwijt te schelden. „Deze verantwoordelijkheid is niet minder geworden, maar eerder dwingender”, aldus Benedictus.

In de encycliek, waarin ook uitgebreid aandacht wordt besteed aan duurzame ontwikkeling, wijst de paus erop dat de huidige crisis weliswaar een kans biedt om het financiële systeem te vernieuwen maar hij zegt eveneens dat dit alleen lukt als mensen ook bereid zijn persoonlijk offers te brengen.