Hoge Raad bevestigt meeste vonnissen in ADO-zaak

De Hoge Raad is het eens met de meeste veroordelingen van Ajax-hooligans die in 2006 in Den Haag het ADO-supportershome overvielen. Deze uitspraak deed het hoogste rechtscollege vanochtend in een cassatieprocedure die was aangespannen door slachtoffers en veroordeelden.

In hoger beroep waren forse celstraffen tot vier jaar gegeven, waarvan twee voorwaardelijk, plus stadionverboden. In februari 2006 overvielen ongeveer 70 Ajax supporters het supportershome van de Haagse voetbalclub ADO. Daar waren toen ongeveer tien personen aanwezig. De Ajax aanhangers stichtten brand, sloegen ruiten in, vernielden de inboedel en vielen de ADO-supporters aan met knuppels. Eén ADO-supporters liep steekwonden op.

De Hoge Raad oordeelde dat twee veroordelingen opnieuw beoordeeld moeten worden. Daarbij gaat het in één geval om de vraag of de verdachte een meeloper was die de Ajax-groep alleen maar ‘getalsmatig heeft versterkt’. Of dat de man een ‘voldoende significante bijdrage’ aan het geweld heeft geleverd. Het oordeel van het hof dat hem schuldig achtte vindt de Hoge Raad „niet zonder meer begrijpelijk”. In het andere geval dat over moet, is de vraag of een foto van de verdachte uit een oude zaak waarin vrijspraak was gevolgd, gebruikt had mogen worden.

In drie zaken vindt de Hoge Raad dat de lagere rechter niet goed is omgegaan met de eisen tot schadevergoeding van de ADO-supporters. De slachtoffers hadden op het zogenoemde voegingsformulier aanvankelijk geen schadebedrag ingevuld. De rechtbank en later het Hof stelden toen zelf een bedrag van 2.000 euro vast. Maar in hoger beroep eisten de slachtoffers al 6.500 euro. De Hoge Raad zegt dat de lagere rechter daar beter over had moeten nadenken.

Lees het arrest van de Hoge Raad op nrc.nl/binnenland