Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Hirsch Ballin redt wet bewaarplicht met internet-toegift

Minister Hirsch Ballin heeft waarschijnlijk zijn Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens gered. Een meerderheid van de Eerste Kamer was aangenaam verrast door de toegift van een half jaar die de minister vanmorgen deed: internetgegevens hoeven maar zes maanden bewaard te worden. Voor telefoongegevens blijft de bewaarplicht een heel jaar.

Over de wet en de ingediende moties wordt begin van de avond gestemd. Met zijn eigen CDA, PvdA en VVD achter zich hoeft de minister zich geen zorgen te maken.

Het enige roet dat nog in het eten gegooid kan worden zijn oppositie-moties die het wetsontwerp willen ‘aanhouden’ totdat de EU-richtlijn die de bewaarplicht oplegt, is geëvalueerd. De oppositie vindt ook dat het nagekomen wijzigingsvoorstel van de minister eerst door de Tweede Kamer moet zijn aangenomen, voordat de Senaat over het pakket stemt.

De minister is er veel aan gelegen dat het wetsontwerp nu wordt aangenomen. De EU dreigt met straf als Nederland nog langer nalaat de EU-richtlijn om te zetten in Nederlandse wetgeving. Hij belooft ‘met gezwinde spoed’ een aanvullend wetje in te dienen dat de bewarplicht van internetgegevens terugbrengt to zes maanden.

Maar, zoals Groen Links- en SP-senatoren opmerkten: wat als de Tweede Kamer dat wetje niet aanneemt? Dan is de Eerste Kamer met het oorspronkelijke wetsontwerp akkoord gegaan op de vergeefse veronderstelling dat internetgegevens maar zes maanden bewaard hoefden te worden.

Vooral de rol van CDA-woordvoerder Franken was pikant. Hij geldt als kenner van het recht rond de persoonlijke levenssfeer. Hij heeft zich bij herhaling uitgesproken tegen dit soort dataverzamelingen die misbruik kunnen uitlokken.

Als het CDA de eigen minister vandaag in de steek zou laten, had het wetsontwerp de eindstreep niet gehaald. Franken zei dat zijn fractie, zeker na de concessie inzake het bewaren van internetgegevens, kon leven met de wet. De CDA-senator drong er in een motie op aan dat Nederland zich in Brussel inspant om de onwenselijke EU-richtlijn waar alles mee is begonnen, gewijzigd te krijgen.

De Tweede Kamer had eerder dit jaar al de nodige bezwaren tegen de wet. Toen werd de door het kabinet voorgestelde bewaartermijn van achttien maanden al met zes maanden bekort. Zie dit bericht, waarin senator Franken nog flink is. Partij- en coalitiebelangen doen soms wonderen.