Extra rijstroken rond Utrecht en Amersfoort

Rotterdam. Extra rijstroken op alle snelwegen rondom het knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort zijn de beste methode om de dagelijkse files hier te bestrijden. Ook moeten er fly overs worden aangelegd op de wegvakken met het meeste verkeer op dit knooppunt. Dat vinden zowel minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) als de regio Utrecht. Gisteren maakten het Rijk en de regio dit voorkeursalternatief bekend. Andere alternatieven waren niets doen en andere vormen van vervoer stimuleren; het scheiden van regionaal en doorgaand verkeer; of de aanleg van een nieuwe wegen om het verkeer om het knooppunt heen te leiden. De kosten van het voorkeursalternatief zijn 550 tot 720 miljoen euro, en dat valt daarmee binnen het budget van 800 miljoen euro. Over de aanpak van de files op de ring van snelwegen rondom Utrecht is nog geen voorkeur uitgesproken. Dat volgt vermoedelijk eind oktober, zo zei minister Eurlings gisteren bij de presentatie van de plannen. Het voorlopige onderzoek heeft onvoldoende resultaat opgeleverd. ”Gebleken is dat geen van de onderzochte alternatieven de fileproblemen rondom Utrecht voldoende oplost. Vooral de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd is een weerbarstig knelpunt”, zo meldt het samenwerkingsverband van Rijk en regio dat de alternatieven heeft onderzocht. Eén van de mogelijke alternatieven is de aanleg van een nieuwe weg door Amelisweerd. Daartegen is groot verzet geweest.