Excuses nieuw college Noord-Holland

PvdA-fractievoorzitter Tjeerd Talsma, formateur van een nieuw college van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland, heeft namens de partijen die verantwoordelijk zijn voor het verlies van 78 miljoen euro bij de IJslandse bank Landsbanki zijn excuus aangeboden. „Sorry Noord-Holland, we hadden beter moeten opletten. Geef ons de kans de fouten te herstellen.”

Dat zei Talsma gisteravond bij de presentatie van het nieuwe college. Het vorige provinciebestuur, met uitzondering van de commissaris van de koningin Harry Borghouts, stapte vorige maand op. De provincie had 78 miljoen euro gestald op een rekening bij Landsbanki en door het faillissement van deze IJslandse bank kan dit bedrag als verloren worden beschouwd. Volgens een onderzoekscommissie van Provinciale Staten had de provincie onvoldoende controle over de geldstromen. De gedeputeerden bestreden deze conclusies, maar traden toch af. „Aan ingrijpende gebeurtenissen moet je soms consequenties verbinden”, zei Borghouts toen.

Het nieuwe college moet, volgens formateur Talsma, „het imago herstellen en het vertrouwen van de burgers terugwinnen”. Over de positie van Borghouts werd nauwelijks gesproken. Hij redde vorig maand zijn positie door het politieke deel van zijn portefeuille in te leveren. Hij zei toen ook zijn nevenfuncties neer te leggen. Pas nadat collegepartijen CDA en PvdA hadden gedreigd met het indienen van een motie van wantrouwen, gaf Borghouts zijn bestuursfunctie bij ABP op.

Formateur Talsma zei zich te kunnen voorstellen dat veel burgers het onbegrijpelijk vinden dat Borghouts niet opstapt na een dergelijk echec. „Maar de baas van de provincie is Provinciale Staten”, relativeerde hij. Talsma zei gisteren dat ook Borghouts een half jaar tot een jaar de tijd heeft het vertrouwen te herwinnen. De oppositie was minder enthousiast over het feit dat Borghouts het voordeel van de twijfel heeft gekregen. „Je wint geen vertrouwen door op te merken: ‘Mij valt niets te verwijten’ ”, zei SP-fractievoorzitter Dago Wellink.

Eerdere artikelen op nrc.nl/binnenland