Emissie kan Ford helpen leiden

Zal Ford erin slagen de voorsprong op zijn belaagde concurrenten uit Detroit vast te houden? Tot nu toe is de firma de enige van de ‘Grote Drie van Motown’ die een surséance heeft weten te vermijden en zijn marktaandeel heeft kunnen uitbreiden. Maar de snelle doorstart die General Motors (GM) deze week maakte en die van Chrysler een paar weken terug zouden wel eens een spaak in het wiel van Ford kunnen steken. Het binnenhalen van meer aandelenkapitaal zou Ford kunnen helpen voorop te blijven.

Het probleem is dat zowel GM als Ford niet alleen snel uit de zogenoemde ‘Chapter 11’-sanering tevoorschijn zijn gekomen, maar ook met een lichtere schuldenlast, doordat de Amerikaanse overheid het grootste deel van zijn leningen in aandelen heeft omgezet. Als alles volgens plan verloopt, zal GM straks bijvoorbeeld nog maar 6 miljard dollar aan preferente kredieten hebben, en misschien 8 miljard aan niet-preferente. Daardoor komt de schuld uit op een niveau van 1,5 maal de winst, aldus zakenbank JPMorgan – zelfs na aftrek van het kasgeld.

Ford houdt daarentegen een zeer hoog percentage vreemd vermogen op zijn balans. De schuldenlast bedraagt zo’n 26 miljard dollar. Daar komt binnenkort nog eens 6 miljard aan kredieten van het Amerikaanse ministerie van Energie bij om zuinige auto’s te helpen ontwikkelen. Bovendien is het concern nog steeds 11 miljard dollar verschuldigd aan het zorgfonds van de vakbonden. Tel daar 8 miljard aan verliezen voor de rest van 2009 bij op, en de verplichtingen van Ford zullen volgend jaar richting 40 miljard dollar gaan. Daardoor zou de schuld uitkomen op een niveau van bijna vier maal de winst, ervan uitgaande dat het bedrijf een operationele winst van 10 miljard dollar zou kunnen behalen – het optimistische scenario, aldus JPMorgan.

Dat brengt het risico met zich mee dat Fords operationele flexibiliteit wordt beperkt, evenals zijn mogelijkheden in onderzoek en ontwikkeling te investeren, zeker vergeleken met zijn gesaneerde concurrenten. En terwijl die zich nu kunnen concentreren op het produceren van auto’s, zullen de managers van Ford nog steeds worden afgeleid door balansproblemen – niet in de laatste plaats omdat over twee jaar alweer 10,5 miljard dollar aan bankleningen zal moeten worden afgelost.

Ford moet handelend optreden voordat dit een probleem wordt, en meer aandelen verkopen. Dat zou de aandeelhouders zwaar op de maag vallen – analisten denken dat er tussen de 5 en 7 miljard dollar nodig zou zijn, waardoor de huidige aandeelhouders hun aandelen op z’n minst een derde zien verwateren. Maar dat is nog altijd beter dan weggevaagd worden. En het binnenhalen van geld om de schulden te kunnen terugbetalen zou een grote angst moeten bezweren: dat de status van Ford als de gewiekste overlevingskunstenaar zou kunnen worden bedreigd door verplichtingen die zijn concurrenten na hun sanering niet langer hebben.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Antony Currie