Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Verkeer en infrastructuur

Databank moet files met 10 procent verminderen

Een nieuwe databank met verkeersinformatie moet de files op provinciale wegen en gemeentelijke hoofdwegen gedetailleerder en actueler maken. Minister Camiel Eurlings (Verkeer, CDA) gaf gisteren het startsignaal voor deze Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). De minister hoopt met dit systeem het aantal files te kunnen terugdringen.

De gegevens worden geleverd aan wegbeheerders en aanbieders van verkeersinformatie en komen via informatieborden, mobiele telefoons, radio, navigatiesystemen en internet bij de weggebruikers. De gegevens komen niet alleen van de rijkswegen, zoals tot nu toe het geval was, maar ook van provinciale wegen en gemeentelijke hoofdwegen.

De komende twee jaar worden steeds meer wegen aan de databank toegevoegd. In 2012 bevat het systeem informatie over files, werkzaamheden, omleidingen, evenementen, incidenten en afsluitingen van 5.500 kilometer wegennet. In combinatie met actuele gegevens van het openbaar vervoer kan de reiziger bewust kiezen tussen de trein en bus of de auto.

Het beter benutten van de huidige infrastructuur zorgt volgens prognoses voor 10 procent minder files. Op dit moment doen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant en de stadsregio’s Haaglanden, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Arnhem-Nijmegen mee aan het project.

Zo zijn de hoofdwegen in Rotterdam en Amsterdam al toegevoegd aan de databank. In Utrecht gaat het om de provinciale randweg en van de Brabantse wegen zijn onder meer de N69 ten zuiden van Eindhoven, de A270 tussen Eindhoven en Helmond en de N279 tussen Asten en Den Bosch al aan de databank toegevoegd. (ANP)

Lees meer over de Nationale Databank Wegverkeersgegevens via www.nationaaldatawarehouse.nl