CDA: straf nieuwe slechte school

Nieuwe scholen die niet meteen voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, moeten al snel na de opening sancties opgelegd kunnen krijgen. Na vijf maanden kan de overheid de geldkraan gedeeltelijk of geheel dichtdraaien. De onderwijsinspectie moet er vanaf het begin bovenop zitten en daarover advies uitbrengen. Dat is de strekking van een initiatiefwetsvoorstel dat het CDA vandaag zou indienen bij de Tweede Kamer. CDA-Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk bevestigde vandaag een bericht hierover in Trouw. Van Dijk wees erop dat het vanwege artikel 23 in de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt, niet mogelijk is vooraf kwaliteitseisen te stellen aan een nieuwe school.