VN vragen G8 nieuwe aanpak van armoede

Door de financiële crisis, de sterk gestegen voedselprijzen en de klimaatverandering nemen armoede en honger in ontwikkelingslanden snel toe. Dat concluderen de Verenigde Naties en ontwikkelingsorganisatie Oxfam in twee afzonderlijke rapporten die vandaag verschenen. Beide doen een beroep op de rijke landen, deze week bijeen op een G8-top in Italië, om hun beleid drastisch aan te passen.

De VN constateren dat ontwikkelingshulp sterk achterblijft bij de beloftes. Vorig jaar bedroeg die hulp nog het recordbedrag van 119,8 miljard dollar. Dat is niet meer dan 0,3 procent van het nationaal inkomen van de rijke landen, hoewel die al in 1970 beloofden 0,7 procent van hun inkomen aan ontwikkelingshulp te besteden. Veel landen zijn nu volgens de VN onder druk van de financiële crisis juist bezig om te bezuinigen op ontwikkelingshulp.

Volgens Oxfam dreigt een groot deel van de ontwikkelingshulp verloren te gaan door klimaatverandering. Oogstseizoenen worden korter, regen blijft uit of de buien zijn steeds heviger, en stormen veroorzaken meer schade. Het weer wordt voor boeren daardoor steeds moeilijker te voorspellen. Rijke landen moeten zichzelf daarom strengere klimaatdoelen stellen, vindt Oxfam. Op korte termijn is jaarlijks 150 miljard dollar nodig om ontwikkelingslanden zich aan het veranderende klimaat te laten aanpassen.

Klimaat en voedselveiligheid zijn belangrijke thema’s op de G8-top. Volgens de Britse Financial Times zullen de G8-landen onder andere voorstellen om voedselhulp aan ontwikkelingslanden zoveel mogelijk te vervangen door landbouwhulp. Dit zou, zeker voor de Verenigde Staten, een belangrijke breuk zijn met het beleid van de afgelopen twintig jaar. In de jaren tachtig van de vorige eeuw gaven de rijke landen jaarlijks nog zo’n 20 miljard dollar aan hulp voor landbouwprojecten, in 2007 was dat nog maar 5 miljard. Met de directe voedselhulp die daarvoor deels in de plaats kwam, steunen rijke landen in feite hun eigen landbouwproductie.

Wereldwijd stijgende voedselprijzen, in combinatie met de economische crisis en klimaatverandering leiden echter ook in rijke landen tot stijgende onzekerheid over de eigen voedselvoorziening. Landen als China, India, Zuid-Korea en Saoedi-Arabië kopen volgens het International Food Policy Research Institute massaal landbouwgrond op in Afrika.

Dit beleid dreigt eventuele landbouwhulp aan ontwikkelingslanden voor een deel teniet te doen. De opgekochte grond wordt gebruikt voor zowel de eigen voedselproductie als voor gewassen die dienen voor de productie van biobrandstof.

Rapporten zijn te lezen via nrc.nl/buitenland